Середа, 17 Липня, 2024

Звіт з практики: що треба, щоб його не «завалити»

Перше, що треба знати і пам’ятати – звіт з практики на замовлення має на меті розповісти про практичну діяльність студента під час проходження практики на підприємстві, в установі, закладі. Саме тому варто не лінуватись і регулярно робити швидкі нотатки, хоча б про те, які конкретно завдання виконуються щодня. Бажано хоча б в декілька слів описувати їх. За можливості вказувати те, як вдавалось поєднувати теоретичні знання із практичними навичками і який був з того результат. Записувати треба не тільки досягнення, але і недоліки, правдиво описувати складність завдань, відсутність навичок, теоретичних знань із напрямків, де студент має «підтягнути» свої кондиції.

В цілому оформлення звіту полягає у грамотному формуванні документу, що має вказувати на спроби реалізувати у щоденному житті тих теоретичних знань, які були надані йому для виконання реальних завдань.

Якщо ж нотатки під час практики не велись, варто хоча б в узагальненому вигляді описати навчальну практику і віддати такі замітки досвідченому фахівцю. Експерти, які співпрацюють із сервісом «Курсовичок» виконають оформлення звіту про практику, правильно оформлюючи його, з урахуванням специфіки конкретного студента, його навчальної практики. Співпраця зі спеціалістами, що надають послугу з оформлення цього важливого для студента документа, позбавить помилок і допоможе отримати вищу оцінку. Такий підхід допоможе формалізувати здобуті теоретично і практично знання у вигляді обов’язкових компонентів звіту. А це – шлях до успішного завершення курсу, здобуття необхідних знань.

Як оформити звіт самостійно: від титульного аркушу до додатків

Якщо студент вирішить самостійно оформити всю необхідну документацію зі звіту почати треба з грамотного оформлення титульного аркушу. Тут як завжди зазначають назву вишу, тему і вид практики, основні данні про студента. Є типовий зразок оформлення звіту, який завжди є в наявності на кафедрі чи в куратора. Такі документи також можуть завантажуватись для загального ознайомлення на сайтах вишів.

В складі звіту є обов’язкове календарне планування. Крім загальних даних у плануванні практики вказують конкретні дні та зміст роботи під час практики. Саме зараз потрібні нотатки, які написані під час практики.

Коли практика завершується, куратор має заповнити власноруч характеристику на студента. Допускається заповнення у вигляді текстового набраного документу із підписом куратора практики. У характеристиці мають бути обов’язково висвітлені такі позиції:

  •  загальна оцінка роботи студента;
  •  відвідуваність практики;
  •  оцінка виявлених під час практики інтересів та здібностей;
  •  опис особистих якостей студента, що були помітні під час практики;
  •  додаткові дані які б надавали об’єктивний зріз діяльності студента.

Додатком може бути внутрішня інформація компанії про ефективність роботи студента, що може складатись за власним алгоритмом оцінки роботи співробітника, його коефіцієнта корисної дії.

Окрім підпису куратора на такій характеристиці, яка є відгуком на роботу студента, ставиться також печатка підприємства. Іноді можуть зазначатись координати куратора для можливого уточнення даних.

Вимоги до звіту, які обов’язкові для виконання

Звіт пишуть за вимогами, що зафіксовані у відповідних нормативах, зокрема спеціалізованому ДСТУ. Саме тому всі описані підрозділи мають бути обов’язково включені, а їх зміст – є строго регламентованим.

Вступ знайомить з підприємством, установою чи закладом де проходила практика. Тут дуже коротко описуються вихідні данні практики: які були завдання, якою є тема, що досліджувалась, вивчалась і наскільки вона є актуальною сьогодні.

Основну частину зазвичай поділяють на дві рівні частини. Перша – описує теоретичну частину практики, тему, що мала бути досліджена під час практики. Друга частина – практична:

  1. оцінка результатів практики;
  2.  розрахунки;
  3.    звітність;
  4.  цифрові показники для аналізу;
  5.  графічне представлення інформації про практику.

Це фактично відповідає за змістом курсовій роботі, де теж є теоретична і практична частина. Однак практична частина у такій роботі є значно більшою за розміром і глибша за змістом.

Використаними джерелами для звіту можуть бути класичні для студентських робіт джерела – книжкові видання, журнальні публікації, статистичні та інші данні. Застосовують обов’язково інші джерела – документацію компанії, показники роботи компанії, які надав керівник практики.

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.